1. Mendapat dan menemukan dalil yang konkrit dari hukum-hukum Islam yang terkandung dalam ayat-ayat Al Quran dan hadits-hadits Nabi dalam ragam bidang kehidupan.

2. Mencontoh Rasulullah s.a.w menuntut seorang untuk mengetahui sifat-sifat dan keadaan kehidupan baginda shallallahu 'alaihi wa sallam dalam segala bidang kehidupan kerana baginda adalah menjadi teladan yang baik yang harus dicontoh. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala:"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat
dan dia banyak menyebut Allah." (QS. Al Ahzab: 21)

3. Mencontoh dan mengikuti Rasulullah s.a.w merupakan tanda kecintaan seseorang terhadap Allah 'azza wa jalla dan yang melakukannya akan mendapatkan kecintaan Allah dan ampunan-Nya, sebagaimana firman Allah 'azza wa jalla:"Katakanlah, Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Ali Imran: 31)

4. Mendapatkan dan menemui dalil-dalil mukjizat yang dapat menguatkan dan menambah iman.

5. Menguatkan azam kaum mukminin yang mengikuti jalannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan memantapkan mereka dalam membela agama dan
kebenaran serta memberikan ketenangan dalam hati mereka dengan mengenal apa yang terdapat dan terkandung dari siroh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berupa sikap-sikap keimanan dan kekuatan aqidah beliau dalam menghadapi cobaan dan musuh-musuhnya.

6. Dalam sirah Rasulullah s.a.w pelajaran dan nasihat serta hikmah-hikmah yang bisa diambil oleh semua muslim baik penguasa atau rakyat untuk membentuk manusia yang baik.

7. Sirah Rasulullah s.a.w berisikan pelajaran-pelajaran yang banyak bagi segala lapisan masyarakat manusia dan meringankan mereka dalam
menghadapi segala cobaan dan ujian hidup yang mereka hadapi terlebih lagi para dai.

8. Membantu memahami Al Quran dan sunnah Rasulullah Rasulullah s.a.w.

9. Mendapatkan banyak pengetahuan yang benar tentang bermacam-macam ilmu-ilmu keislaman berupa aqidah, syariat, akhlak, tafsir, hadits, politik, pendidikan dan social kemasyarakatan dan yang lain-lainnya.

10. Mengenal perkembangan dan pertumbuhan dakwah Islam dan apa yang terjadi pada Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan kalimat Allah serta apa yang dihadapi para sahabat dari kesulitan-kesulitan dan bagaimana mereka bersikap serta solusi pemecahannya.

11. Mengenal sebab turunnya ayat-ayat Al Quran dan korelasi ucapan-ucapan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

12. Mengenal nasakh dan mansukh dalam Al Quran dan hadis.

13. Mengenal dengan baik mukjizat-mukjizat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah s.a.w.

14. Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah s.a.w.

0 Comments:

Post a Comment