AKHLAK RASULULLAH ( 1 )

Rasulullah, dalam keadaan dan kedudukan seperti apapun, menjadi contoh tertinggi dan suri teladan yang terbaik bagi manusia. Dari sekalian perwatakan Rasulullah SAWR, yang paling menonjol adalah dari segi akhlak Baginda yang tiada tandingan meskipun kita kumpulkan seluruh budi pekerti mulia yang dimiliki manusia di dunia ini. Rasulullah SAW merupakan seorang yang banyak merendahkan diri dan berdoa ke hadhrat Allah SWT agar menganugerahkan baginda dengan kebaikan adab dan kemuliaan budi pekerti/akhlak. Salah satu doa baginda yang dimaksudkan adalah :

‘Ya Allah Ya Tuhanku, perbaikkanlah kejadianku dan akhlakku’

Maka Allah SWT menganugerahkan baginda Al –Qur’an al-karim yang mengandungi pengajaran mengenai adab dan kesopanan. Aisyah r.a. pernah menyamakan akhlak Rasulullah SAW dengan Al-Qur’an (Riwayat Muslim – Saad Hisham)

Mafhum Firman Allah SWT:-

Dan Engkau (Wahai Muhammad) sesungguhnya mempunyai akhlak yang tinggi’ (Q.S.Al-Qalam 68:4).

Dalam hadits lain Rasulullah menyatakan: “Seorang mukmin menjadi mulia karena agamanya, mempunyai kepribadian kerana akalnya, dan menjadi terhormat kerana akhlaknya” (H.R.Hakim).

Malah Rasulullah mengatakan: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya” (H.R.Tirmidzi).

Maksud Sabda Rasulullah SAW :-

‘Demi Allah yang nyawaku dalam kekuatanNya! Tiada masuk syurga kecuali orang yang berakhlak mulia/baik”

‘Bahawa Allah mengelilingkan Agama Islam dengan akhlak/budi pekerti yang mulia dan amal perbuatan yang baik’

Mafhum Firman Allah SWT :

‘Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya dijalankan keadilan dan berbuat kebaikan’ (Surah An-Nahl :90)

‘Maka dengan rahmat Allah, engkau (Muhammad) berlemah-lembut dengan mereka dan sekiranya engkau berkasar dan bengis/pemarah, tentulah mereka akan melarikan diri dari keliling mu’

Maksud Sabda Rasulullah SAW:-

‘Aku mewasiatkan engkau supaya bertaqwa kepada Allah, bercakap benar, menepati janji, menunaikan amanah, meninggalkan perbuatan khianat, menjaga jiran tetangga, mengasihani anak yatim, lemah lembut perkataan, memberi salam, bagu amal perbuatan, pendek angan-angan, harus kuat keimanan, memahami Al-Qur’an, mencintai akhirat, merasa gusar mengenai hisab amalan dan merendahkan diri. Dan aku melarang engkau, memaki hakim atau mendustakan orang yang benar atau mentaati orang yang berdosa atau mendurhakai imam yang adil atau merosakkan muka bumi. Dan aku mewasiatkan engkau agar bertaqwa kepada Allah pada setiap batu, kayu dan tanah. Dan engkau datangkan taubat bagi setiap dosa. Taubat rahsia dengan rahsia dan yang terang dengan terang.’

Ali r.a. berkata :

‘Alangkah hairannya orang muslim! Datang kepadanya saudaranya muslim yang memerlukan. Lalu ia melihat dirinya tidak berhak membuat kebajikan kepada saudaranya itu. Sekiranya ia tidak mengharapkan pahala dan tidak takut kepada siksaan, sesungguhnya, sepatutlah ia bersegera kepada akhlak yang mulia kerana akhlak yang mulia itu adalah di antara penunjuk kepada jalan bebas/pelepasan (dari dosa umpamanya)

Antara doa baginda yang masyhur (mengenai peradaban/akhlak mulia) :-

‘Ya Allah Ya Tuhanku, Perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu kebenaran, lalu aku mengikutinya. Perlihatkanlah kepadaku kemungkaran dan anugerahilah aku menjauhkan diri daripadanya. Lindungilah aku daripada apa-apa yang meragukan lalu aku mengikuti hawa nafsuku, tanpa petunjuk dari Engkau. Jadikanlah hawa nafsuku patuh mentaatiMu. Ambillah kerelaan diri Engkau dari diriku kepada keafiatan. Dan tunjukkanlah aku kebenaran yang aku perselisihkan padanya, dengan keizinan Engkau. Sesungguhnya Engkau menunjukkan (jalan) siapa yang Engkau kehendaki atas jalan yang lurus’

Akhlak utama dan mulia itu adalah Akhlak Rasulullah SAW. Ahmad Muhammad Al-Hufi telah menulis buku menjelaskan bagaimana akhlak Nabi. Karena tidak semuanya bisa diungkap, Al-Hufi menamai bukunya dengan Min Akhlaq an-,abi (Sebahagian dari Akhlak Nabi). Di antara akhlak Nabi yang diuraikan oleh Al-Hufi adalah berani, pemurah, adil, iffah, benar, amanah, sabar, lapang hati, pemaaf, kasih sayang, mengutamakan perdamaian, zuhud, malu, rendah hati,
musyawarah, kebaikan pergaulan dan cinta bekerja. Tentu saja semua akhlak Rasulullah tersebut menjadi tauladan bagi kehidupan kita.

Diriwayatkan oleh Ya'kub bin al-Fasawy dari Hassan bin Ali r.a, dia berkata, "Pernah aku tanyakan kepada bapa saudaraku yang bernama Hindun bin Abi Haala kerana dia adalah seorang yang pandai sekali dalam menyifatkan tentang peribadi Rasulullah SAW, dan aku sangat senang sekali mendengarkan sifat Rasulullah SAW untuk aku jadikan bahan ingatan.


Sumber Rujukan;
 • Syaikh Shafiyyur-Rahman al-Mubarakfury,1998. Sirah Nabawiyah.
 • Dr. Nasr Farid Wasil, 1998. Muhammad SAW pejuang kedamaian.
 • Dr. Muhammad Abduh Yamani, 2001. Ajarakan anak-anakmu cintakan Rasulullah SAW.
 • Zulkifli Mohd. Yusoff dan Noor Naemah Abd. Rahman, 2007. Biografi Muhammad bin Abdullah.
 • Muhammad Abdul Wahab, 2000. Peribadi & Petunjuk ar-Rasul Nabi Muhammad SAW.
 • Muhammad Syafique, 1995. Rasulullah sebagai hamba Allah, Pemimpin, Pendakwah, sahabat,
 • bapa dan Suami
 • Tarikuddin Bin Haji Hassan, 2005.Sejarah Rasul Ulul Azmi terbesar Nabi Muhammad SAW Dari Kelahiran Sehingga menerima Wahyu
 • http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/index.html
 • http://www.geocities.com/al_quran_my/Bab2_1c.html
 • http://rasulullahsaw.multiply.com/
 • http://rasulullahsaw.wikia.com/wiki/Halaman_Utama
 • http://rasulullahsaw.atwiki.com/
 • http://rasulullahsaw.wordpress.com/
 • http://rasulullahsaw.wordpress.com/
 • http://www.freewebs.com/rasulullahsaw/index.htm

0 Comments:

Post a Comment