SUMBER RUJUKAN UTAMA

Dr. Ahmad Muhammad al-Khufi, 2002. Bercermin pada akhlak Nabi SAW.

Dr. Ahmad Abdul Aziz b. Qasim Al-Hadad, 2006. Akhlaqun Nabi SAW fi Quran was Sunnah.

Sheikh Muhammad al-Khudhari Bek., 1989.Nuurul Yaqiin fii siirati syyidil mursalin.

Syaikh Shafiyyur-Rahman al-Mubarakfury,1998. Sirah Nabawiyah.

Dr. Nasr Farid Wasil, 1998. Muhammad SAW pejuang kedamaian.

Dr. Muhammad Abduh Yamani, 2001. Ajarakan anak-anakmu cintakan Rasulullah SAW.

Zulkifli Mohd. Yusoff dan Noor Naemah Abd. Rahman, 2007. Biografi Muhammad bin Abdullah.

Muhammad Abdul Wahab, 2000. Peribadi & Petunjuk ar-Rasul Nabi Muhammad SAW.

Muhammad Syafique, 1995. Rasulullah sebagai hamba Allah, Pemimpin, Pendakwah, sahabat,
bapa dan Suami.

Tarikuddin Bin Haji Hassan, 2005.Sejarah Rasul Ulul Azmi terbesar Nabi Muhammad SAW Dari
Kelahiran Sehingga menerima Wahyu.

H. Luqman Hakim, 1999. Nabi Muhammad SAW Manusia Agung dan Sempurna.

http://media.isnet.org/islam/Haekal/Muhammad/index.html

http://www.geocities.com/al_quran_my/Bab2_1c.html

http://rasulullahsaw.multiply.com/

http://rasulullahsaw.wikia.com/wiki/Halaman_Utama

http://rasulullahsaw.atwiki.com/

http://rasulullahsaw.wordpress.com/

http://rasulullahsaw.wordpress.com/

http://www.freewebs.com/rasulullahsaw/index.htm

http://www.scribd.com/doc/2574301/Sirah-Nabawiyah-Dr-Mustafa-as-Sibaie

;;